+48 32 357 05 70
Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5
Skip to main content

Asystentka stomatologiczna

Czas nauki: 1 rok – 2 semestry

Częstotliwość zajęć: 2 dni w tygodniu zajęcia praktyczne w klinice + 1 dzień w tygodniu wieczorem zajęcia teoretyczne w szkole

Asystentka stomatologiczna zaliczana jest do grona średniego personelu medycznego. Zawód asystentki stomatologicznej w świetle polskich przepisów jest zawodem regulowanym. Nauka na tym kierunku trwa 1 rok. Ten zawód może wykonywać każda osoba, posiadająca stosowne wykształcenie średnie medyczne w tym zawodzie, czyli ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Proces edukacji kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci w zawodzie asystentka stomatologiczna znajdują zatrudnienie w gabinetach, poradniach i klinikach dentystycznych prowadzonych przez jednostki prywatne bądź publiczne. Posiadają przygotowanie do pracy w gabinetach o różnych specjalnościach stomatologicznych. Poza tym absolwent tego kierunku może zatrudnić się na przykład w firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego czy hurtowniach stomatologicznych.

Asystentka stomatologiczna współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie asystowania podczas zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Osoba wykonująca ten zawód przygotowana jest do wykonywania wielu zadań m.in.:

 • przygotowania gabinetu i stanowisk pracy lekarza dentysty zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii pracy,
 • użytkowania i konserwowania urządzeń, aparatów oraz instrumentów stomatologicznych,
 • przygotowania, sporządzania i kompletowania zestawów podstawowych leków, materiałów oraz wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych,
 • współpracy z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych,
 • przygotowania pacjentów do zabiegów stomatologicznych,
 • sporządzania terminarzu przyjęć pacjentów,
 • współdziałania z lekarzem dentystą przy udzielaniu pierwszej pomocy,
 • przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w trakcie wykonywania zadań zawodowych,
 • prowadzenia w gabinecie dentystycznym dokumentacji z wykonanych zabiegów stomatologicznych na zlecenie lekarza dentysty,
 • współpracy m.in. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną.

Asystentka stomatologiczna zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowana jest także do wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego, wykorzystując techniki komputerowe oraz obsługując specjalistyczne programy stomatologiczne.

Asystentka stomatologiczna to ważny członek zespołu, odpowiedzialny nie tylko za wyżej wymienione zadania, ale także za kontakt z pacjentem. Asystentkę dentystyczną powinna cechować ogólna życzliwość, komunikatywność, a także umiejętność zachowania spokoju w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas wykonywania zabiegu.

Zawód asystentka stomatologiczna to możliwość pracy w małym zespole, bezpośredni kontakt z pacjentem oraz współpraca z lekarzem podczas zabiegów wykonywanych z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu.

Kompetencje zawodowe asystentek dentystycznych w wielu krajach są porównywalne z Polską. W krajach Unii Europejskiej dużą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa pacjenta korzystającego ze świadczeń medycznych, a takie może zapewnić tylko fachowy dyplomowany personel.

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć realizować zadania zawodowe wynikające z opisu kwalifikacji.

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy:

 • stosować zasady, metody i techniki pracy zespołowej,
 • organizować pracę poszczególnych stanowisk pracy zgodnie ze specjalnością gabinetu dentystycznego,
 • współpracować z zespołem stomatologicznym w realizacji zadań zawodowych,
 • doskonalić stosowane metody pracy,
 • wykorzystywać najnowsze osiągnięcia nauki i techniki,
 • prowadzić dokumentację obowiązującą w gabinecie dentystycznym,
 • korzystać z różnych źródeł informacji,
 • aktualizować i doskonalić własne umiejętności zawodowe.

Rekrutacja już trwa


Rekrutacja do Akademickiej Szkoły Policealnej już trwa.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 32 35 70 570

Skontaktuj się z nami!

Oferta naszych bezpłatnych kierunków

This will close in 15 seconds