+48 32 357 05 70
Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5
Skip to main content

Rekrutacja na nowy semestr

Rozpoczęliśmy rekrutację semestr jesienny, w którym zajęcia rozpoczynają się od 1 września. Aktualnie prowadzimy nabór na 12 kierunków: Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc. Szczegółowe informacje o poszczególnych kierunkach są w zakładce Kierunki kształcenia.

Egzaminy zawodowe

Publikujemy harmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2024: Kierunek florysta (kwalifikacja OGR.01 – wykonywanie kompozycji florystycznych):– część pisemna:– – piątek 07.06.2024 – godz. 10:00 – sala komputerowa A104– – poniedziałek 10.06.2024 – godz. 10:00 – sala komputerowa A104– – poniedziałek 10.06.2024 – godz. 12:00 – sala komputerowa A104– część praktyczna: – – sobota 15.06.2024 – godz. 8:00 […]

Rozdanie dyplomów zawodowych

Od wtorku 9 kwietnia 2024 nasi absolwenci mogą odebrać dyplomy zawodowe, które są oficjalnym potwierdzeniem uzyskania tytułu technika administracji oraz florysty. Dyplom zawodowy umożliwia absolwentom nie tylko formalne potwierdzenie swoich kwalifikacji, ale również otwiera przed nimi nowe możliwości rozwoju kariery zawodowej w wybranych dziedzinach. Dyplom technika administracji przygotowuje absolwentów do pracy w różnych sektorach administracji […]

Rozdanie świadectw

W sobotę 27 stycznia 2024 odbędzie się uroczyste zakończenie nauki dla najwyższych semestrów. W tym dniu prosimy o przyjście w stroju galowym. Słuchaczy wszystkich kierunków razem z nauczycielami zapraszamy na godz. 11:00 do auli AI. Po akademii wracamy na lekcje.

Egzaminy semestralne

Styczeń jest miesiącem, w którym organizujemy egzaminy semestralne. Przypominamy o warunkach dopuszczenia do egzaminu z każdego przedmiotu: Frekwencję i oceny bieżące można sprawdzać w dzienniku elektronicznym Vulcan na komputerze albo w aplikacji. Oceny z egzaminów semestralnych są wpisywane do dziennika do zakładki „egzaminy semestralne”.

Zaproszenie na wycieczkę

Zapraszamy wszystkich słuchaczy kierunków medycznych na wycieczkę do Szybu Wilsona w Katowicach w sobotę 25 listopada 2023. Będziemy zwiedzać wystawę anatomiczną Body Worlds. Szczegóły i zapisy u nauczyciela anatomii pana Jacka Kornatowskiego. Zwiedzanie będzie podzielone na dwa etapy:1. zwiedzanie grupowe z przewodnikiem2. zwiedzanie indywidualne Na terenie wystawy można robić zdjęcia.

Egzaminy zawodowe

Publikujemy harmonogram egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2024: Kierunek florysta (kwalifikacja OGR.01 – wykonywanie kompozycji florystycznych):– część pisemna: poniedziałek 15.01.2024 – godz. 10:00 – sala komputerowa A104– część praktyczna: sobota 20.01.2024 – godz. 17:00 – pracownia florystyczna A203 Kierunek technik administracji (kwalifikacja EKA.01 – obsługa klienta w jednostkach administracji):– część pisemna: poniedziałek 15.01.2024 – godz. […]

Bezpłatne zajęcia sportowe

Sport to zdrowie! Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy i nauczycieli na bezpłatne zajęcia sportowe organizowane przez Klub Uczelniany AZS Akademii Górnośląskiej: Szczegółowy grafik jest dostępny na stronie uczelni. Zapisy na zajęcia w sekretariacie szkoły.

Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego

Informujemy słuchaczy ostatnich semestrów, że do piątku 15 września 2023 należy obowiązkowo złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego. Egzaminy będą się odbywać w styczniu 2024 zgodnie z harmonogramem, który będzie opublikowany w grudniu. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność danych w deklaracjach, aby uniknąć pomyłek w wydawanych dyplomach zawodowych.