+48 32 357 05 70
Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5
Skip to main content

Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego

Informujemy słuchaczy ostatnich semestrów, że do piątku 15 września 2023 należy obowiązkowo złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego. Egzaminy będą się odbywać w styczniu 2024 zgodnie z harmonogramem, który będzie opublikowany w grudniu.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność danych w deklaracjach, aby uniknąć pomyłek w wydawanych dyplomach zawodowych.