+48 32 357 05 70
Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5
Skip to main content

Egzaminy semestralne

Styczeń jest miesiącem, w którym organizujemy egzaminy semestralne. Przypominamy o warunkach dopuszczenia do egzaminu z każdego przedmiotu:

  • uzyskanie co najmniej 50% frekwencji
  • zdobycie co najmniej 2 pozytywnych ocen

Frekwencję i oceny bieżące można sprawdzać w dzienniku elektronicznym Vulcan na komputerze albo w aplikacji.

Oceny z egzaminów semestralnych są wpisywane do dziennika do zakładki „egzaminy semestralne”.