+48 32 357 05 70
Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5
Skip to main content

Higienistka stomatologiczna

Czas nauki: 2 lata – 4 semestry

Częstotliwość zajęć: 2 dni w tygodniu zajęcia praktyczne w klinice + 1 dzień w tygodniu wieczorem zajęcia teoretyczne w szkole

Higienistka stomatologiczna zaliczana jest do grona średniego personelu medycznego. Zawód higienistka stomatologiczna w świetle polskich przepisów jest zawodem regulowanym. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się na poziomie szkoły policealnej oraz na poziomie studiów wyższych. Na poziomie szkoły policealnej proces edukacji trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem dyplomu. Poza tym higienistka stomatologiczna to również osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności higiena dentystyczna. Kształcenie na tym poziomie trwa 3 lata.

Zakres uprawnień zawodowych higienistki stomatologicznej jest szerszy niż asystentki stomatologicznej, co oznacza, że praca higienistki stomatologicznej jest bardziej zaawansowana pod względem możliwości wykonywania procedur medycznych.

Higienistka stomatologiczna samodzielnie na zlecenie lekarza dentysty przeprowadza badanie jamy ustnej, wykonuje zabiegi higieniczne (usuwanie złogów nazębnych, lakierowanie, lakowanie, piaskowanie, wybielanie zębów oraz inne zabiegi profilaktyczne). Ważną częścią wykonywania zawodu higienistka stomatologiczna jest działalność profilaktyczno-edukacyjna, która może być prowadzona zarówno w gabinecie dentystycznym jak i w różnych środowiskach. Jednym z zadań zawodowych jest czynna asysta podczas zabiegów w różnych dziedzinach stomatologii, m.in. ortodoncji, chirurgii, implantologii.

Absolwenci w zawodzie higienistka stomatologiczna znajdują zatrudnienie w gabinetach, poradniach i klinikach dentystycznych prowadzonych przez jednostki prywatne bądź publiczne. Posiadają przygotowanie do pracy w gabinetach o różnych specjalnościach stomatologicznych, ponadto w specjalistycznych laboratoriach inżynierii dentystycznej, jak również wszelkich instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i innych zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, a także profilaktyką medyczną.

Higienistka stomatologiczna jest zawodem pożądanym tak w Polsce, jak i krajach Unii Europejskiej. Przy czym absolwenci polskich szkół są szczególnie szanowani i chętnie zatrudniani w gabinetach dentystycznych poza granicami kraju. Kształcenie w zawodzie higienistka stomatologiczna jest bardzo istotne z punktu widzenia zatrudnienia, głównie w gabinetach dentystycznych. Posiadając niezbędne kwalifikacje, wykonuje zabiegi higieniczne i profilaktyczne oraz prowadzi promocję zdrowia, przez co stanowi ważną część zespołu stomatologicznego. Głównymi zadaniami ochrony zdrowia jest zapobieganie chorobom i edukacja. W działaniach tych w zakresie stomatologii istotną funkcję odgrywa higienistka stomatologiczna, dlatego tak ważne jest kompleksowe kształcenie w tym kierunku.

Gabinet dentystyczny, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, powinien zatrudniać wykwalifikowany personel, którego częścią powinna być higienistka stomatologiczna. Lekarz dentysta nie zawsze ma czas, który mógłby poświęcić na działalność edukacyjną, obowiązki te powinna przejąć higienistka stomatologiczna. Pracując z pacjentami może edukować ich od podstaw, pomagając im tym samym utrzymać w zdrowiu jamę ustną. Poświęcenie dużej uwagi profilaktyce to ogólnoświatowy trend. Wymaga mniejszych nakładów finansowych, natomiast wymaga zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej osób o kompleksowej wiedzy.

Rekrutacja już trwa


Rekrutacja do Akademickiej Szkoły Policealnej już trwa.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 32 35 70 570

Skontaktuj się z nami!

Oferta naszych bezpłatnych kierunków

This will close in 15 seconds