+48 32 357 05 70
Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5
Skip to main content

Opiekun medyczny

Czas nauki: 1,5 roku (3 semestry)
Częstotliwość zajęć: każdy weekend (oprócz świąt, ferii zimowych i wakacji)

Zajęcia są prowadzone w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznych Akademii Górnośląskiej pod okiem wykładowców akademickich.

Przedmioty:

 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy prawa pracy i BHP
 • Prowadzenie dokumentacji i komputerowe wspomaganie działalności 
 • Podstawy anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
 • Język migowy
 • Diagnoza problemów opiekuńczych i medycznych
 • Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
 • Czynności higieniczne i czynności opieki pielęgnacyjnej w praktyce
 • Czynności z zakresu opieki medycznej w praktyce
 • Czynności opiekuńcze w praktyce
 • Przyłóżkowa aktywizacja metodą Hoppe

Uruchomienie kształcenia w zawodzie opiekun medyczny było odpowiedzią na zmniejszającą się ilość pielęgniarek oraz postępujący proces starzenia się polskiego i europejskiego społeczeństwa. Proces starzenia się spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym nie tyko przez lekarzy geriatrów i pielęgniarki, ale także w szczególności przez opiekunów medycznych. Spowodowało to ogromną potrzebę kształcenia w zawodzie, od którego zależy również efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych.

Opiekun medyczny to zawód należący do branży opieki zdrowotnej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunów, którzy będą świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Opiekun medyczny należy do zawodów zaufania publicznego. Obecność tego zawodu na rynku pracy pozwala na zwiększenie efektywności i jakości usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw sprawiają, że zawód ten jest pożądany na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.