+48 32 357 05 70
Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5
Skip to main content

Technik masażysta

Czas nauki: 2 lata
Częstotliwość zajęć: każdy weekend (oprócz świąt, ferii zimowych i wakacji)

Przedmioty:

  • Język angielski zawodowy
  • Podstawy prawa pracy i BHP
  • Podstawy anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
  • Teoretyczne podstawy masażu
  • Anatomia z fizjologią
  • Teoretyczne podstawy fizjoterapii
  • Zagadnienia kliniczne w masażu
  • Masaż w medycynie
  • Masaż w sporcie
  • Masaż prozdrowotny

Zawód masażysty jest jednym z popularniejszych zawodów medycznych. Masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, sportowy oraz masaż w zdrowiu zgodnie z wymogami wiedzy medycznej w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających. Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną lub technikum oraz uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik masażysta. Masażyści znajdują pracę w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia: szpitalach, przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach fizjoterapeutycznych, sanatoriach, uzdrowiskach. Masażyści mogą zostać zatrudnieni w różnego rodzaju gabinetach kosmetycznych, salonach urody czy centrach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, a także w punktach masażu, w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych. Liczba tego typu miejsc ciągle rośnie i stają się one bardzo popularne. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się również masaż biurowy stworzony z myślą o osobach wykonujących pracę siedzącą. Zaletą tej formy masażu jest możliwość wykonywania go w miejscu pracy klienta. Inną możliwością zatrudnienia jest praca w różnego rodzaju klubach i ośrodkach sportowych. Sportowcy często korzystają z usług masażysty zarówno podczas treningu przygotowującego ich do rywalizacji konkursowej, jak również przed startem i po nim. Osoby posiadające dyplom technika masażysty uprawnione są do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu. Sposobem na zdobycie zatrudnienia jest więc również założenie własnej działalności gospodarczej – otwarcie gabinetu masażu lub świadczenie usług masażu w miejscu zamieszkania klienta. Powyższe przykłady możliwości zatrudnienia Technika masażysty dowodzą, że jest to zawód pożądany na rynku pracy, oferujący szerokie możliwości zatrudnienia.